Zanimljivosti o automobilima

Zamena motora u automobilu – procedura

Želite da stavite drugi motor u svoj automobil? Možda je stari za „generalnu“, a više se isplati da kupite isti takav polovan ili je došlo do nekog katastrofalnog kvara? Ili hoćete, na primer, da svoj 1.6 „pretvorite“ u 2.0, pošto od tjuniranja atmosferskog benzinca nema mnogo vajde? Pogledajmo šta kažu propisi – koja su ograničenja i kakva je procedura zamene motora?

Foto: handelauto.com

Proverite da li novi motor sme da se ugradi u automobil pre nego što ga kupite

Nemojte da kupujete motor pre nego što se uverite da je taj motor istog tipa kao onaj koji menjate ili, ukoliko je drugog tipa, da je proizvođač predvideo da može da se ugradi u taj automobil.

Neophodna potvrda proizvođača

Bez obzira da li želite da ugradite isti ili drugačiji motor, obavezno morate kod ovlašćenog predstavnika proizvođača vozila te marke da nabavite potvrdu proizvođača kojom se dokazuje da je:

 1. motor koji se ugrađuje istog tipa kao motor koji se vadi iz automobila, ili
 2. ukoliko motor nije istog tipa, tom potvrdom se dokazuje da je proizvođač predvideo alternativnu ugradnju takvog motora

Koliko košta potvrda proizvođača?

U zavisnosti od marke, cene se kreću od samo 1.000 din kada je u pitanju Lada, preko 3.000 za Citroen, 3.600 za Suzuki, 4.000 za Peugeot, do 10.200 za Alfa Romeo, Chrysler, Fiat i Jeep, 12.000 za Renault, Nissan, Dacia i Mercedes, do 13.000 za Land Rover i Jaguar.

Međutim, kada su u pitanju BMW i Mini, ova potvrda ne može da se dobije, već može samo da se ugradi motor kod njih.

Šta ako u Srbiji taj proizvođač nema ovlašćenog predstavnika?

U slučaju kada ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila, možetese obratiti Agenciji za bezbednost saobraćaja. Ova Agencija može, nakon odgovarajuće provere na osnovu tehničke dokumentacije vršioca prepravke, da odobri postupak ispitivanja u skladu sa članom 5. Pravilnika o ispitivanju vozila koji se primenjuje kada nisu dostupni normativi proizvođača vozila.

Ako je motor istog tipa, ispitivanje nije potrebno

Ugradnja motora istog tipa kao motor koji se uklanja iz vozila, u skladu sa postojećim propisima ne smatra se prepravkom, pa stoga ne podleže obaveznom ispitivanju vozila.

Dakle, nakon zamene motora istim takvim motorom, ne mora da se obavlja ispitivanje.

Procedura kada je motor istog tipa

 1. Vlasnik pronalazi motor (nov ili polovan) koji želi da ugradi u svoj automobil
 2. Obraća se ovlašćenom predstavniku proizvođača te marke vozila i traži potvrdu/dokument kojim se potvrđuje da su postojeći motor i motor koji treba da se ugradi istog tipa
 3. Ukoliko ovlašćeni predstavnik proizvođača potvrdi da je reč o istom tipu motora, ugradnja može da se obavi u servisu (pravno lice), koji vlasniku daje izjavu o ugradnji drugog motora (više informacija o toj izjavi u nastavku teksta)
 4. Vlasnik odvozi automobil na tehnički pregled, gde se utvrđuje da je ugrađen novi motor. Kako su nam rekli u policiji – činjenica da li je nakon promene motora potrebno da se izvrši ispitivanje vozila utvrđuje se na tehničkom pregledu i konstatuje na registracionom listu („na vozilu promenjen motor, nije potrebno ispitivanje“).
 5. Pošto u ovom slučaju nije neophodno ispitivanje, vlasnik vadi novu saobraćajnu dozvolu

Procedura kada motor nije istog tipa

 1. Vlasnik pronalazi motor (nov ili polovan) koji želi ugradi u svoj automobil
 2. Obraća se ovlašćenom predstavniku proizvođača te marke vozila i traži potvrdu/dokument kojim se potvrđuje da su postojeći motor i motor koji se ugrađuje kompatibilni, tj. da bez obzira što je reč o drugom tipu motora, on može da se ugradi u taj automobil
 3. Ukoliko ovlašćeni predstavnik proizvođača potvrdi da je novi motor kompatibilan, tj. da može da se ugradi u automobil, obavlja se ugradnja u servisu (pravno lice), koji vlasniku daje izjavu o ugradnji drugog motora (više informacija o toj izjavi u nastavku teksta)
 4. Vlasnik zakazuje ispitivanje vozila u ovlašćenoj organizaciji za ispitivanje (npr. Centar za motorna vozila AMSS – www.amss-cmv.co.rs/centar-za-motorna-vozila).Prilikom ispitivanja se utvrđuje da li vozilo ispunjava propisane uslove nakon ugradnje motora drugog tipa u odnosu na „originalni“
 5. U slučaju pozitivnog izveštaja o ispitivanju, sledi tehnički pregled
 6. Nakon overe tehničke ispravnosti vozila na poleđini izveštaja o ispitivanju, vlasnik vraća ovaj izveštaj ovlašćenoj organizaciji za ispitivanje vozila. Od tog dana, obrada kompletirane dokumentacije prosečno traje 2 do 3 radna dana. U većini slučajeva dokumentacija je kompletna, izveštaj ispravan, te se Uverenje izdaje od strane ovlašćenog pravnog lica za ispitivanje 2 do 3 radna dana po vraćanju navedenog obostrano overenog izveštaja

Koju prateću dokumentaciju treba da vam da servis koji obavlja zamenu motora?

U Agenciji za bezbednost saobraćaja su nam odgovorili sledeće:

„Izjava vršioca prepravke koji ugrađuje motor drugog tipa u odnosu na evidentirani u saobraćajnoj dozvoli mora biti dokument koji sadrži poslovno ime, matični broj, overu i potpis sa navedenim datumom izdavanja (i delovodnim brojem).

Sadržaj izjave podrazumeva sažet tehnički opis izvršenih radova, specifikaciju upotrebljenih originalnih rezervnih delova za vezu pogonskog agregata sa nosećom strukturom i ostalim sistemima na vozilu ukoliko nisu upotrebljeni elementi sa istim kataloškim brojem, oznake i karakteristike ugrađenog i izgrađenog motora.

U skladu sa članom 250 st. 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, izjava mora da sadrži i informacije o smernicama proizvođača odnosno potvrde načina izvršene prepravke od strane proizvođača vozila“.

Podnošenje zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole

Nakon pribavljanja registracionog lista sa upisanim tehničkim podacima o motoru koji je ugrađen u vozilo, odnosno dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila i uverenja o ispitivanju, vlasnik podnosi zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole.

Uz zahtev se prilaže:

 • registracioni list koji sadrži tehničke podatke o vozilu uključujući i podatke o ugrađenom motoru, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju (dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana);
 • ako je motor uvezen iz inostranstva dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za uvoz motora;
 • dokaz o poreklu i vlasništvu motora ( inostrani račun ili faktura, ugovor o prodaji motora, uverenje o registraciji teritorijalno nadležne organizacione jedinice ministarstva unutrašnjih poslova ako je ugrađeni motor izgrađen iz vozila koje je registrovano u Republici Srbiji i sl.);
 • dokaz o uplati naknade za novu saobraćaju dozvolu (trenutno 1314,00 dinara)

Uplata ostalih troškova zavisi od činjenice da li je registraciona nalepnica izdata za vozilo u kome je promenjen motor važeća ili je istekla, odnosno da li je istekla duže od 30 dana. Ako je važnost registracione nalepnice istekla, uz zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole prilaže se i dokaz o uplati naknade troškova izrade i izdavanja registracione nalepnice (trenutno 440,00 dinara).

Ako je registraciona nalepnica istekla duže od 30 dana, saglasno važećim propisima vozilo se prebacuje iz evidencije aktivnih vozila u jedinstvenom registru u evidenciju pasivnog fonda vozila, a registarske tablice se oduzimaju. U tom slučaju uz zahtev za ponovni upis vozila u jedinstveni registar aktivnih vozila sa promenjenim podacima o motoru vozila, pored navedenih dokaza prilažu se i dokazi o uplati naknade za registarske tablice, registracionu nalepnicu, poreza na upotrebu motornih vozila i komunalne takse za držanje vozila ako je propisana odlukom teritorijalno nadležne opštine.

Nije propisano da se uz zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole zbog promene motora vozila prilaže i potvrda proizvođača da je motor koji je ugrađen u vozilo istog tipa kao i motor koji je izvađen iz njega. Tu činjenicu utvrđuje tehnički pregled, a potvrda služi da bi se dokazalo da nije potrebno ispitivanje.

Izvor: polovniautomobili.com / Autor: Dragan Romčević