fbpx

Zanimljivosti o automobilima

Saveti za ispravnu vuču prikolice

Kandidati u autoškolama na žalost nemaju mogućnost praktičnog uvežbavanja veštine vuče prikolice, iako im Zakon uz položeni vozački ispit to dozvoljava. Pre nego što pokušate vući prikolicu, postoje neki jednostavni zakoni fizike i puta koje biste trebali poznavati.

blank
Foto: automobili.ba

Nekoliko važnih tačaka:

– Uvek pratite preporuke za pravilnu vuču.
– Protivzakonito je premašiti masu opterećenja prikolice koju preporučuje proizvođač kuke za vuču ili priključka za vuču koji koristite.
– Sve prikolice, uključujući i one bez kočnica, moraju imati jasnu oznaku maksimalne bruto težine u kilogramima.

Zašto prikolice krivudaju ili  idu u stranu?

Ako ste se ikada vozili iza prikolice na autoputu, videli ste da krivudaju, idu u stranu ili vrdaju. Mnogi ljudi misle da je to deo vuče, ali nije. Ako ispravno opteretite prikolicu, tako da je prednji kraj malo teži od zadnjeg, praktićno možete eliminisati sve uobičajene probleme prilikom vuče prikolica.

Tri zakona fizike vuče

Kada prikolica skreće, prirodno će se hteti rotirati oko sopstvenog težišta. Možete smanjiti vrdanje tokom skretanja postavljanjem težišta prema prednjem delu kombinovanog vozila i prikolice. Promena položaja težišta menja rukovanje karakteristikama prikolice.

Fizika uspešne vuče

Pravilno pronalaženje i pozicioniranje težišta na prikolici tajna je uspešne vuče. Kod vuče je važno težište, jer se motorno vozilo ili prikolica, naravno, “instinktivno” želi okrenuti oko svog težišta. Ono deluje kao neka vrsta šarke i mesto gde se ta „šarka” nalazi ima značajan uticaj na vuču. Kada se vuče prikolica, težište mora biti pravo ispred točka prikolice tako da je prikolica savršeno sledi. Kada je težište tačno ispred točka prikolice (najbolje oko 10 – 20 cm), prikolica će biti povlačena u ravnoj liniji i vi ćete moći sigurno skretati. Ako je težište predaleko napred, prikolica neće hteti skretati i vozač će osećati da se automobilom teško upravlja.

Kako izračunati težište?

Morate znati bruto težinu prikolice, udaljenost od osovine do mesta spajanja (dužina rude) i težinu prednjeg dela.
Tada je: Položaj težišta = (u cm ispred osovine prikolice) opterećenje prednjeg dela u kg x dužina rude u cm po bruto težini prikolice u kg.

Kako utovariti prikolicu?

Uvek proverite priručnik kako biste utvrdili vučni kapacitet svog vozila. Uverite se da je težište prema prednjem delu prikolice obično oko 10 – 20cm ispred osovine. Možete to učiniti tako da nešto veću težinu utovarite u prednji deo prikolice nego u zadnji. Podesite zadnju kuku prikolice kako biste osigurali da je prikolica ravna ili malo spuštena na prednjoj strani, ali nikada na zadnjoj strani. Proverite maksimalnu bruto težinu prikolice – to bi trebalo biti jasno označeno. Osigurajte teret na prikolici na za to predviđenim mestima na prikolici. Utovarite teret pažljivo sa obe strane – i napred i nazad.

Kako voziti sa prikolicom?

– Predvidite zaustavljanja i rano kočite.
– Ostavite razmak od najmanje četiri sekunde između svog vozila i onog ispred.
– Osigurajte dodatan prostor za okretanje i manevrisanje.
– Tokom vrućih dana, čuvajte motor od pregrevanja na dugim usponima.
– Koristite nižu brzinu kako bi se motor bolje hladio.

Vozačima koji sa prikolicom povremeno koriste seoske puteve  preporučuju se jači motori. Dodatni torzioni momenat smanjuje potrebu za menjanjem brzina, čime se smanjuje habanje kvačila, a najbolji rezultati postižu se sa automatskim menjačem.

Automobilu i prikolici potrebno je više mesta pri okretanju, jer prikolica skreće prema unutra i seče ćošak. To znači da mnogo više prostora treba uzeti u obzir na uskim raskrsnicama i oštrim krivinama na planinskim putevima.

Izvor: automobili.ba