fbpx

Zanimljivosti o automobilima

Isključenje vozila iz saobraćaja – šta to tačno znači?

Isključenje vozila iz saobraćaja je mera koju sprovodi nadležni organ za kontrolu saobraćaja (Saobraćajna policija), kada ustanovi da je ova mera neophodna radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno normalnog odvijanja saobraćaja.

blank
Foto: Alo!/ Dejan Briza

Isključenja iz saobraćaja spada u posebne mere i ovlašćenja koje patrole Saobraćajne policije preduzimaju u sklopu svojih zakonskih ovlašćenja vezanih za kontrolu saobraćaja.

Isključenje vozila iz saobraćaja vs isključenje vozača

Isključenje vozila iz saobraćaja većina vozača ne razlikuje od mere isključenja vozača iz saobraćaja.

Suština priče je da se vozač, kao fizičko lice koje upravlja vozilom, isključuje iz saobraćaja zbog neispunjavanja uslova predviđenih zakonom, ili kršenja propisa, kao npr. u sledećim situacijama:

 • Kada se utvrdi da ne ispunjava uslove u pogledu psihofizičkog stanja za učestvovanje u saobraćaju
 • Kada se nasilnički ponaša u saobraćaju
 • Ako ne poštuje ograničenja koja su mu naložena ili određena
 • Ako nema vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojom upravlja ili upravlja sa isteklom vozačkom dozvolom
 • Ako upravlja vozilom za vreme trajanja zaštitne mere ili mere bezbednosti

Ovo isključenje vozača traje 24h, ili dok traju razlozi zbog kojih je došlo do isključenja.

Za razliku od isključenja vozača, kod isključenja vozila iz saobraćaja se radi o situacijama u kojima vozilo ne ispunjava uslove za učestvovanje u saobraćaju, ili se krše norme zakona. Najčešće do primene ove mere dolazi zbog neproduženja registracije na vreme i zbog tehničke neispravnosti vozila.

Isključenje vozila iz saobraćaja – razlozi i trajanje

Isključenje vozila iz saobraćaja je mera koju policijski službenik izriče u sledećim situacijama kada se radi o vozilu:

 1. Kod koga je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su u tolikoj meri tehnički neispravni i drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu
 2. Koje ima nepropisno smešten, obeležen ili pričvršćen teret
 3. Koje je opterećeno preko svoje nosivosti za više od 5%
 4. Ako ne obavlja vanredni prevoz u skladu sa uslovima navedenim u odobrenju o vanrednom prevozu
 5. Kojim se vrši probna vožnja suprotno uslovima datim u dozvoli
 6. Koje se vuče na nepropisan način
 7. Koje ne ispunjava uslove u pogledu dimenzija, najveće dozvoljene ukupne mase ili osovinskog opterećenja, odnosno koje sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije (dužina, širina i visina) za pojedine vrste vozila, odnosno kada nema odgovarajuću posebnu dozvolu
 8. Vozilo koje ima, suprotno odredbama ovog zakona, ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova, a vozač uređaje ne ukloni u roku kojim mu je to određeno naredbom policijskog službenika
 9. Koje nije upisano u jedinstveni registar vozila ili mu je istekao rok važenja registracione nalepnice, odnosno potvrde o korišćenju tablica za privremeno označavanje
 10. Koje je umesto registarskim tablicama, označeno nepropisnim tablicama
 11. Kojim se obavlja probna vožnja bez dozvole
 12. Koje je registrovano u inostranstvu, a nije osigurano u skladu sa propisima Republike Srbije o obaveznom osiguranju vozila
 13. Koje nije podvrgnuto kontrolnom tehničkom pregledu na koji je upućen
 14. Koje nije podvrgnuto merenju osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase na koje je upućeno
 15. Koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, a nije izvršeno ispitivanje i izdato uverenje o ispitivanju
 16. Koje je prethodno isključeno iz saobraćaja za vreme dok isključenje traje.

Isključenje vozila iz saobraćaja traje do otklanjanja razloga za isključenje.

Šta se dešava kada dođe do isključenja vozila iz saobraćaja?

Policijski službenik vam oduzima registarske tablice sa vozila. Međutim, on to može učiniti samo uz vaš pristanak. U suprotnom ćete biti privedeni nadležnom organu za prekršaje, a biće angažovano stručno lice da skine registarske tablice.

Napomena: Dužni ste da izvršite naredbu sužbenog lica i predate registarske tablice ili mu date saglasnost da ih sam skine. Odbijanje vas samo vodi u novi prekršaj i neprijatnost potencijalnog 24 časnovnog zadržavanja.

Policijski službenik koji je oduzeo tablice vam izdaje potvrdu o ovome, a možete ih dobiti nazad u navedenoj policijskoj upravi kada budu otklonjeni razlozi zbog kojih je došlo do isključenja (kada popravite ili registrujete vozilo npr.).

Kazna zbog isključenja iz saobraćaja

Jedno od pogrešnih uverenja vozača je i da će biti kažnjeni zbog samog isključenja vozila iz saobraćaja. Ipak, ovo je samo mera kojom se sprečava da vozilo, koje ne ispunjava određene uslove, ili ugrožava bezbednost saobraćaja, nastavi učešće u saobraćaju.

Prekršaj zbog koga dolazi do isključenja iz saobraćaja je nešto za šta sledi kazna kao što je npr. slučaj sa neispravnim ili neregistrovanim vozilom.

Izvor: amknovibeograd.com