fbpx

Zanimljivosti o automobilima

FlexFuel oznaka- Ford

Šta znači FlexFuel oznaka kompanije Ford?

Oznaku FlexFuel, Ford koristi na svojim automobilima koji podržavaju dvojako gorivo – benzin ili E85, odnosno smešu ta dva. E85 predstavlja ili Etanol, koji je najsličniji klasičnom alkoholu, ili metanol koji se dobija preradom fosilnih goriva i često koristi u trkačkim vozilima.