Veži se!

Upotreba pojasa sprečava smrtnost do 50% na prednjim sedištima, odnosno 75% na zadnjim!

Um na drum!

Već posle dve čašice pića vreme reagovanja se produžava sa 1 sekunde na 1,5 sekundu.

Trenutak za život!

Vozači koji koriste mobilni telefon propuštaju da opaze 50% informacija iz okoline!

Najnovije

Najčitanije